amo@blog

همه ی مطالب amo@blog

 

تاکید بر شرکت کردن های خارجی در صنعت کیف لپ تاپی کشور‌ایران – ۳

وقت شرکت کردن با طراحان جهان است سعید مدنی , مدیرعامل پیشین سایپا تردیدی وجود ندارد که کیف لپ تاپسازی کشور ایران با اعتنا به تجربه یک‌سری ساله در شرکت کردن با کیف لپ تاپسازان عالم , بایستی روش خود را تغییر و تحول داده و از روش «کیف لپ تاپساز – کیف لپ تاپساز»...
ادامه مطلب